CFVK 17022016

A) SKILLS: RING KIPPING

B) WOD:

3 ROUNDS

 1´MAX HSPU
1´REST
1´MAX T2B
1´REST
1´MAX BURROL + SALTO
1´REST
1´MAX BOX DIPS
1´REST
1´MAX AIR SQUAT
1´REST

Jojo porubsky , atheta POWERGEARS en el wod 3 del central europe throwdown el pasado 7 de febrero.